Soğutma Büyüsü Etkileri

Soğutma Büyüsü Etkileri

Soğutma Büyüsü Etkileri

Soğutma Büyüsü Etkileri, ilişkilerde olumsuz etkileri olan bir tür büyüdür. Bu büyü, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini soğutarak aralarında mesafe yaratır ve iletişim sorunlarına yol açar. İlişkideki aşk ve tutku duygularını zayıflatarak, partnerler arasındaki bağı kopartır.

Bir ilişki içerisinde soğutma büyüsü yapıldığında, aralarındaki samimiyet azalır ve güven duygusu sarsılır. Partnerler birbirlerine olan ilgilerini yitirir ve zamanla birbirlerine yabancılaşma süreci başlar. Bu durum, ilişkideki mutluluğu olumsuz yönde etkiler ve sonunda ayrılıkla sonuçlanabilir.

 • Etkileri:
Etki Açıklama
İletişim Sorunları Soğutma büyüsü, partnerler arasındaki iletişimde sorunlara neden olur. İletişim kopukluğu yaşanır ve anlaşmazlıklar artar.
Aşk ve Tutku Azalması Bu büyü, ilişkideki aşk ve tutku duygularını azaltır. Partnerler arasındaki heyecan ve çekim gücü kaybolur.
Yabancılaşma Soğutma büyüsü yapılan ilişkilerde zamanla partnerler birbirlerine yabancılaşır. Aralarındaki yakınlık ve bağ zayıflar.

Soğutma Büyüsü Nedir?

Soğutma Büyüsü Etkileri
Soğutma Büyüsü Etkileri

Soğutma büyüsü, insanlar arasındaki ilişkilerde soğuma, uzaklaşma veya kopma durumlarında kullanılan bir büyü türüdür. İsminden de anlaşılacağı üzere, bu büyü sayesinde bir kişi diğer kişilerle arasına mesafe koyarak ilişkileri soğutmayı amaçlar. Soğutma büyüsü, genellikle aşk ilişkilerinde veya arkadaşlık bağlarında kullanılır. Bu büyüyü yapmak isteyen kişiler, belirli ritüeller ve sözler kullanarak enerji frekansını değiştirir ve aralarındaki bağı zayıflatır.

Soğutma büyüsü, kişiler arasındaki ilişkide bazı önemli değişikliklere neden olabilir. İlk olarak, büyü yapılan kişi diğer kişilere karşı soğuk bir tutum sergilemeye başlayabilir. İletişimi azaltabilir, ziyaretleri reddedebilir veya zaman geçirmeye isteksiz olabilir. Ayrıca, soğutma büyüsü yapılan kişi, duygusal olarak da uzaklaşabilir ve sevgi veya ilgi göstermekten kaçınabilir. Bu durum, ilişkideki diğer kişilerin de soğumasına ve uzaklaşmasına neden olabilir.

Soğutma büyüsünün etkilerinin zaman içinde değiştiği söylenebilir. İlk başlarda, büyü yapılan kişi üzerinde belirgin etkiler görülebilir ve ilişkide soğuma hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Ancak, zamanla etkileri azalabilir ve ilişki normale dönebilir. Bu nedenle, soğutma büyüsünün yarılanma süresi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Kimi durumlarda etkileri uzun sürebilirken, kimi durumlarda daha kısa sürede sona erebilir.

Soğutma Büyüsü Kişiler Arasındaki İlişkide Ne Gibi Değişiklikler Yapar?

Soğutma büyüsü, insanların arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyen bir büyü çeşididir. Bu tür bir büyünün uygulanması sonucunda, ilişkide bazı değişiklikler meydana gelebilir. Öncelikle, büyü yapılan kişiler arasındaki iletişim azalır. Bir zamanlar sıcak ve samimi olan ilişki, soğuk ve uzak hale gelir. Bu süreçte güven eksikliği oluşur ve partnerler birbirlerine karşı şüpheci bir tutum sergiler.

Soğutma büyüsü ayrıca, ilişkideki sevgi ve aşkı da azaltabilir. Büyü uygulaması sonucunda, birbirlerine olan duygusal bağ ve tutku azalır. Kişiler arasındaki romantik duygular yerine, soğukluk ve kayıtsızlık hakim olur. Bu da ilişkiyi zorlaştırır ve partnerler arasındaki bağın kopmasına sebep olabilir.

Ayrıca, soğutma büyüsü yapılan kişiler arasındaki uyum da bozulabilir. İşbirliği ve ortak çıkarlar yerine, anlaşmazlık ve çatışmalar artabilir. Birbirlerine karşı daha az anlayışlı ve hoşgörülü davranırlar. Bu durum, ilişkideki dengeyi bozarak, partnerlerin birbirlerine olan yakınlığını azaltır.

 • Birinci etki: İletişimin azalması
 • İkinci etki: Sevgi ve aşkın azalması
 • Üçüncü etki: Uyumun bozulması

Soğutma Büyüsünün Zaman İçindeki Etkileri

Soğutma büyüsü, kişiler arasındaki ilişkileri etkileyen bir tür büyüdür. Bu büyünün etkileri zaman içinde değişiklik gösterebilir ve ilişkiler üzerinde kalıcı bir etki bırakabilir. Soğutma büyüsünün zaman içindeki etkilerini anlamak için öncelikle büyünün ne olduğunu ve nasıl işlediğini anlamak önemlidir.

Soğutma büyüsü, genellikle bir ilişkiyi soğutma, soğukluk ve uzaklaşma hissi yaratma amacıyla yapılır. Bu büyü uygulanan kişi, zamanla ilişkideki hislerini ve davranışlarını değiştirebilir. İlişkinin başlangıcında, soğutma büyüsü uygulanan kişi genellikle daha ilgili, sevgi dolu ve anlayışlı olabilir. Ancak zaman içinde, büyünün etkisiyle bu davranışlar değişebilir ve kişi daha uzak, soğuk ve ilgisiz olabilir.

Soğutma büyüsünün zaman içindeki etkileri, ilişkideki diğer kişiyi etkileyebilir ve ilişkinin gidişatını olumsuz yönde etkileyebilir. İlişkideki diğer kişi, büyü uygulanan kişinin davranışlarındaki değişimi fark edebilir ve bunun nedenini anlamaya çalışabilir. Ancak, soğutma büyüsü uygulanan kişi genellikle büyünün etkisini kabul etmez veya inkar eder. Bu durum, ilişkide iletişim sorunlarına yol açabilir ve sorunların çözülmesi zorlaşabilir.

 • Soğutma büyüsünün zaman içindeki etkileri:
 • – Kişiler arasındaki ilişkide soğukluk ve uzaklaşma hissi yaratma
 • – İlişkideki hislerin ve davranışların değişmesi
 • – İlişkide iletişim sorunlarına yol açma
 • – İlişkinin gidişatını olumsuz yönde etkileme
 • – Sorunların çözümünün zorlaşması

Soğutma Büyüsünün Yarılanma Süresi

Soğutma büyüsü, bir ilişkideki negatif enerjiyi azaltmak ve soğutma etkisi yaratmak amacıyla kullanılan bir büyü çeşididir. Bu büyünün etkileri, uygulandığı kişiler ve ilişki dinamikleri üzerinde değişikliklere neden olabilir. Soğutma büyüsü nedir ve nasıl etkileri vardır?

Soğutma büyüsü, kişiler arasında soğuma, mesafe veya iletişim eksikliği gibi etkiler yaratabilir. Bu büyü, ilişkinin içerisindeki negatif enerjiyi azaltarak, taraflar arasında sakinlik ve huzur sağlamayı hedefler. Soğutma büyüsü uygulandığı süre boyunca ilişkideki gerilim ve tartışmaların azalması, daha dengeli bir iletişim ve daha sağlıklı bir ilişki ortamı oluşturulması mümkün olabilir.

Soğutma büyüsü kullanıldığı müddetçe ilişkideki değişiklikler yaşanabilir. Taraflar arasındaki gerilimin azalması, daha anlayışlı bir iletişim kurabilme yeteneği ve sorunları daha etkili şekilde çözebilme becerisi gibi olumlu etkiler ortaya çıkabilir. Aynı zamanda, ilişkideki negatif etkilerin azalmasıyla birlikte, taraflar arasında daha sakin ve huzurlu bir atmosfer oluşabilir.

 • Soğutma büyüsü sonrası ilişkiler nasıl yönetilmelidir?

Soğutma büyüsü sonrası, ilişkilerin yönetimi önem kazanır. İlişkinin daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde sürdürülebilmesi için taraflar arasında iletişim ve anlayış büyük önem taşır. Birlikte geçirilen zamanın kalitesi ve paylaşılan duyguların önemi artar. Sorunların çözümünde hoşgörü, empati ve açık iletişim en temel faktörlerdir. İlişkide soğutma büyüsünün etkileri hissedildiğinde, tarafların bu süreci birlikte yönetmeleri ve beraber çalışmaları önemlidir.

Soğutma Büyüsü Sonrası İlişkilerin Nasıl Yönetilmelidir?

Soğutma büyüsü, bir ilişkide yaşanan sorunları çözmek için yapılan ve kişiler arasındaki duygusal bağı zayıflatmayı amaçlayan bir tür büyüdür. Bu tür bir büyü sonrasında ilişkilerde birçok değişiklik meydana gelebilir ve bu değişikliklerin nasıl yönetilmesi gerektiği önemlidir.

İlk olarak, soğutma büyüsü sonrası ilişkilerde oluşan değişiklikleri anlamak önemlidir. Bu büyüyle birlikte, partnerler arasındaki tutku ve yakınlık hissi azalabilir. İletişim bozulabilir ve birbirinden uzaklaşma yaşanabilir. Kişiler arasındaki samimiyet ve güven duygusu da azalabilir. Bu değişikliklerin psikolojik etkileri önemlidir ve bu konuda anlayışlı davranmak gereklidir.

İkincisi, soğutma büyüsü sonrası ilişkilerin nasıl yönetileceğine dair bazı stratejiler vardır. İlk olarak, iletişimin güçlendirilmesi önemlidir. Partnerler arasında açık ve dürüst bir iletişim kurmak, sorunları çözmek için önemlidir. Birbirinizi anlamak, duygularınızı paylaşmak ve sorunları konuşmak için zaman ayırmak ilişkinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlayabilir.

 • Ayrıca, empati kurmak ve anlayışlı olmak da ilişkilerin yönetilmesinde önemlidir. Soğutma büyüsü sonrasında partnerinizin duygusal durumunu anlamak ve onu desteklemek önemlidir. Duygusal ihtiyaçlara duyarlı olmak ve birbirine destek olmak ilişkiyi yeniden güçlendirebilir.
 • Diğer bir strateji ise uzman bir yardım almaktır. Bazı durumlarda, ilişkilerde yaşanan sorunları çözmek için bir danışman veya terapistten yardım almak faydalı olabilir. Bir uzman, çiftlere iletişim becerileri, sorun çözme stratejileri ve ilişkideki duygusal bağı güçlendirmek için teknikler sunabilir.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Soğutma büyüsü sonrası ilişkilerin yönetilmesi zorlu olabilir, bu nedenle aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
1. Sabırlı olun: Değişikliklerin zaman alabileceğini unutmayın ve sabırlı olun. İlişkiyi yeniden güçlendirmek için zamana ihtiyaç vardır.
2. Kendinizi affedin: Soğutma büyüsü sonrasında yaşanan sorunlar için kendinizi suçlamayın. Bu büyünün etkileri nedeniyle ilişkide oluşan değişikliklerin sizinle ilgisi olmadığını unutmayın.
3. İhtiyaçlarınızı ifade edin: İlişkideki ihtiyaçlarınızı açıkça ifade edin ve partnerinizle paylaşın. Duygusal bağı güçlendirmek için birbirinizi anlamak çok önemlidir.

Soğutma büyüsü sonrası ilişkilerdeki değişikliklerin başa çıkılabilir olduğunu unutmayın. İletişim, anlayışlı olmak ve gerekirse uzman yardımı almak ilişkinin yeniden güçlenmesine yardımcı olabilir.

Soğutma Büyüsü ile ilgili yazılarımı da inceleyebilirsiniz.

Soğutma Büyüsü Nedir

 İnsanların birçok amaç için büyü uygulamalarına başvurduğu ve çoğunlukla bunlardan olumlu sonuç alındığı herkesçe bilinen bir gerçektir. Burada önemli olan şey hem büyüyü yaptıran kişinin bu konuya olan inancı hem de büyü yapan kişinin bu büyü yapma konusunda sahip olduğu tecrübe ve bilginin miktarıdır. Özellikle sahtekarlık yaparak insanların çaresizliğinden faydalanan kişiler, yaptıkları saçma sapan uygulamalarla insanları kandırıp onlardan çeşitli şekillerde faydalanmaktadırlar.

Soğutma Büyüsünde Dikkat Edilmesi Gereken Husus

 Soğutma büyüsü yaptırmak isteyen kişilerde mutlaka bu alanda deneyimli ve hakkında başka kişilerden referans alabilecekleri kişileri tercih etmelidirler. Çünkü soğutma büyüsü ile bir insan birlikte olduğu kişiden soğutulmaya çalışılırken yapılacak küçük bir yanlışlık istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Geçmiş dönemde birçok kişi tarafından kullanıldığı bilinen ve günümüzde halen kullanılmaya devam edilen soğutma büyüsünde çok detaylı işlemler bulunmaz. Bu nedenle uygulanışı kolay, etkisi hızlı ve zararsız bir büyü olarak tarif edilebilir.

Soğutma Büyüsü Hakkında

Bu büyünün ilginç tarafı bir kişinin sevinmesine neden olurken bir yandan da bir kişinin üzülmesine neden olabilir. Çünkü devam eden bir ilişkinin bitmesini sağlayan soğutma büyüsü başka bir ilişkinin de başlamasına yol açacaktır. Bu açıdan bakıldığında diğer büyülerden kendisini ayıran ilginç bir özelliği vardır. Birlikte olduğu kişiler tarafından terk edilen ve daha sonra o kişilerin başka kişilerle ilişkiler yaşamalarından üzün duyup tekrar kendilerine dönmelerini isteyen kişilerin çok sık başvurdukları bir büyü olan soğutma büyüsü, kişiyi birlikte olduğu kişiden keskin bir bıçak gibi bir anda soğutur.

Daha sonra büyüyü yaptıran kişiye karşı bir ilgi duymaya başlar ve büyü zamanla sonuç vermeye başlar. İşleyişi aşağı yukarı bu şekilde olan soğutma büyüsünde arzu edilen sonucun alınması, büyüyü yapan kişinin mahareti olduğu kadar büyü yaptıran kişinin inancına da bağlıdır.

Ayırma Büyüsü

Ayırma Büyüsü

İki insanın ayrılması için yapılan bu büyüler iyi niyetli yapılan büyülerden değildir ve insanların en çok yaptırdıkları büyüler sıralamasında en üstlerde yer alır. Bu büyü yüzünden birçok aile dağılmıştır ve bu ailelerin büyük bir çoğunluğu kendilerine yapılan büyüden habersizdir. Ancak her türlü ihtimal ayrılık sebebi olarak görülebilirken ayrılık büyüsünün yapılacağı akıllara gelmez. Böyle bir ihtimal her zaman göz önünde mutlaka bulundurulmalıdır.  Bu büyüyü yaptırmayı elbet de ki desteklemiyoruz; ama haklı olduğunuz durumlarda tabi ki bu büyüyü yaptırabilirsiniz.

Ayırma Büyüsü Belirtileri

Ayırma büyüsünün birçok belirtisi mevcuttur ve bu belirtilerden birden fazlasını görüyorsanız lütfen işinde uzman bir medyum ile irtibata geçiniz. Unutulmaması gerekiyor ki büyünün şakası olmamaktadır. Ayırma büyüsünün belirtileri şu şekildedir;

 • Eşinizle aynı yatağa girmek istenmez ve aynı yatağı paylaşmak çiftler için işkence gibi gelir.
 • Birbirlerine besledikleri duygularda değişmeler olur ve bu değişimlerin hepsi olumsuz yönde olur.
 • Araya girilen soğukluktan sonra ayrılma kararı almak için can atılır.
 • Eşler arasında ki normal konuşmalar bile kavgaya dönüşebilir ve birbirlerine söyledikleri her şey sanki çok kötü bir şey söylenmişçesine algılanacaktır.

Ayırma Büyüsü Kaç Günde Etkisini Gösterir?

Ayırma büyüsü, genelde 1 hafta içerisinde yapılır ve büyünün yapılışında herhangi bir sorun yok ise, 29 gün içinde ayırma büyüsü etkisini göstermeye başlayacaktır ve çiftler arasında ki sorunlar bu süreçte şiddetle artacaktır. Bu büyünün etkisinin görülmesi için herhangi bir şey yapılmasına eksradan gerek yoktur. Büyünün doğru bir şekilde yapılması sonrasında, her şey kendiliğinden gelişecektir. Ayırma büyüsünün etki süresi çiftlerin durumuna ve büyüde kullanılan tekniğe göre artabilir veya azalabilir. Bizim verdiğimiz süre ortalama bir süredir.

Soğutma Büyüsü

Soğutma Büyüsü Hakkında

İnsanlar birbirinden ayırmak için Soğutma Büyüsü yapımı mümkündür. Günümüzde bir çok kişinin tercih ettiği yöntemlerden biridir aslında. Yapımı farklıdır ve tek başınıza deneyince asla olmayacaktır. Her insan evinde bilgisayarından ve internetinden tarif bakıyor. En çok aratılan ise soğutma büyüsünün tarifi ve yapılışı hakkında oluyor. Ama bu çıkan tarifleri kesinlikle dikkate almayınız. Sizleri yanlış yönlendirecektir ve istediğiniz sonuçları alamazsınız. Her insanın birbirinden ayırabilirsiniz. Kişiler birbirinden soğur ve ömürlerinin sonuna kadar bir araya gelmek istemez. Sevmediğiniz kişileri dahi birbirinden ayırabilirsiniz. Ayrıca bu büyüyü yaptıktan sonra, kesinlikle görmek istemediğiniz insan yanınıza dahi yaklaşamaz. Çok kuvvetlidir ve kısa sürede etkisini gösterecektir.

Soğutma Büyüsü Nasıl Yapılır?

Kara büyüler içindedir. Ama her ne olursa olsun, bazen insanların hayırlarına kullanılıyor. Soğutma büyüsünde kullanılacak malzemeleri, gerçek medyum söyleyecektir sizlere. Erkeklere ve kadınlara yapımı ayrı şekilde uygulanmaktadır. Erkeklere soğutma büyüsü yapmak, daha uzun sürecektir ve muhakkak gerçek hoca uygulamalıdır. Aynı zamanda kadınlara soğutma büyüsü yapmak için, malzemeler değişiyor. Ayrıca büyü daha kısa sürede tutacaktır. Kadının uzaklaşması daha kolay olmaktadır ve gerçekten etkisi beklentiden daha farklı olacaktır. İnsanların uzaklaşması için yapılan büyü türüdür. Büyük yaptırmak isteyenler, medyum sitesi üzerindeki yazıları takip etmelidir. Tamamen sizlerin güvenilirliği ve doğru insanlara ulaşmanız için yazılarımızı paylaşıyoruz. Soğutma büyüsü tekniklerini sitemizde bulabilirsiniz.

Soğutma Büyüsü Nedir?

Kişilerin tamamen birbirinden uzaklaşması için yapılan soğutma büyüsü, güvenilir hocalar nezdinde olmalıdır. Kesinlikle doğru sonuçları alacaksınız ve kendiniz için yaptırmama şansınızda var. Böylesine etkili sonuç veren büyü türünü, genellikle anneler ve babalar tercih ediyor. İstenmeyen evliliklerin bitmesi için yapılacak büyü türleri arasında yerini alıyor. Aldatan eşler, alkol ve diğer maddeleri kullanan çocuklar ve akrabaların istenmeyen birliktelikleri için rahatlıkla kullanılır. Gerçek medyumun sizlere vereceği yol haritası, tamamen güvenilir olması için geçerlidir. Bireylerin soğuması amacıyla ve uzaklaşması yönünden etkili olması sebepleriyle denenebilir. Kesin sonuç verecektir ve iyi düşünüldükten sonra uygulanmaya geçilmelidir. Gerçek medyum, Soğutma Büyüsü yaparken size getireceğiniz malzemeleri söyler ve tutacağı süre hakkında bilgi verir.

İki Kişiyi Soğutma Büyüsü

İki Kişiyi Soğutma Büyüsü

Uzun hayat mücadelesi içerisinde bir çok istekte bulunuruz annemizden, babamızdan, akrabalarımızdan, öğretmenlerimizden en önemlisi Yüce Yaradan Allah-ü Teala’dan. Kuşkusuz kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını dileriz her zaman. Fakat sağlık dışındaki en önemli isteğimiz aşk ile bağlı olduğumuz kişi ile mutlu mesut bir hayat sürmektir. Bazen şans ya da kader istediğimiz şekilde bizlere gülmeyebilir. Nitekim girişte bahsettiğimiz durumda olduğu gibi sevdiğimiz, aşık olduğumuz kişi bir başkasına bağlanmış o kişiyle evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyebilir. Bu tip durumlar sevdiğine kavuşamayan bir de üstüne onu başkasına bırakmak zorunda olan kişi için çekilmez acılar veren bir hal alır. Ardından doğal olarak karşısındaki iki insanın birbirinden soğumasını ister. Bu durumu elde etmek kolay bir işlem değildir. Bunu başarmak için bazen maddi ve dünyevi güçler yetmeyebilir. Peki bu tarz durumlarda kişi karşısındaki iki kişinin birbirlerinden soğumalarını nasıl sağlayabilir? Bu sorunuzun cevabı iki kişiyi soğutma büyüsünde.

İki Kişiyi Soğutma Büyüsü Hakkında

Peki iki kişiyi soğutma büyüsünün amacı nedir dilerseniz biraz da bundan bahsedelim. İki kişiyi soğutma büyüsü adından da anlaşılacağı gibi birbirini seven iki sevgili ya da nişanlı ya da evlilik arifesindeki iki aşık kişiyi birbirlerinden ayırmak için yapılan uzun soluklu biraz da zahmetli bir işlemdir. Genellikle sevdiği kişiyi bir başkasına kaptırmış aşıklar tarafından yaptırılır ki amaç öncelikle bu iki kişinin birbirinin yüzünü dahi görmeye tahammül edemeyecek kadar birbirlerinden soğumasıdır.

İki kişiyi soğutma büyüsü nasıl yapılır?

İlk işlem Cuma yatsı namazını kılmak ve her seferinde bu namazdan sonra 7 tane olana kadar farklı akarsulardın her birinden bir tas su alınmasıdır. Bu aldığımız sular bir tencere içine boşaltılır ve yanan ocak üstüne konur. Su kaynamaya başlayınca ‘’ el firak ya kahhar ‘’ söz dizisi su tamamen buharlaşana kadar tekrarlanır. Su tamamen bittiği zaman ‘’ ya cin ‘’ denerek ocağa üflenir. Bu işlemden sonra bulunduğunuz yere tebeşirle bir çember çizilir ve ortasına da bir düz çizgi çizilir. Bir yarım daireye kızın diğer yarım daireye de erkeğin ismi yazılıp etrafında kırk bir defa dönülür. Her turdan sonra tekrardan ‘’ el firak ya kahhur ‘’ denerek işlem bitince erkek tarafının üstüne tükürülerek kişinin üç gün içerisinde gelmesi söylenir. Kişi geldikten sonra kendi isminin yazılı olduğu yarım daireye oturtularak tövbe ettirilir ve işlem başarılı bir şekilde son bulur.Bundan sonraki süreç sadece kişinin diğer kişiden soğuması için yardımcı bir etken olacaktır.

ayırma büyüsü

Ayırma Büyüsü Nedir Ne Zaman Etkisini Gösterir

Ayırma büyüsü, çok sevdiğiniz bir kişinin başkasıyla olması durumunda yapılır. Bu büyüyü yaptırarak ilişkilerini bitirebilirsiniz. İlişkilerini tam 7 günde bitirerek kendinizi daha ön plana atıp o kişiyi kendinize âşık edebilirsiniz. Huzursuz yaşanılan bir ilişki varsa daha kötü sonuçlar doğmadan ayırma büyüsü ile kolaylıkla sorunsuz şekilde ayrılık olması sağlanır. Ayırma büyüsü, herkesin yapabileceği bir büyü değildir. Huzurlu bir ayrılık istiyorsanız, bu büyüyü yaptırabilirsiniz. Kişilerin birbirinden soğuyarak yâda sevgilerinin azalması sağlanarak ayırma işlemi gerçekleşir. Nikâhlı olan eşlerde, büyü Esma-ül Hüsnalar ve ayetler kullanılarak yapılır. Arada nikâh olduğu için ayırma büyüsü, diğer ilişkilere göre farklı olarak yapılır.

Ayırma Büyüsü Ne Zaman Etkisini Gösterir?

Ama sonuç hiçbir zaman değişmez. 7 günde ayırma büyüsü etkilerini gösterir. Tamamen ayrıldıklarını gördüğünüzde büyünün ne kadar gerçek olduğunu göreceksiniz. Ayırma büyüsü her ne kadar önerilmese de, haklı olunan bazı sebepleri olmaktadır. Bu büyü önerilen bir büyü çeşidi değildir. Yaptırılırken 2 kere düşünülmesinde fayda vardır. Nikâhlı olan eşlerde ayırma büyüsü farklı şekilde ilerlemektedir. Büyüyü yaptırdıktan sonra pişman olunmaması çok önemlidir. Çünkü büyünün geri dönüşü yoktur. Büyü iptali gibi bir şey söz konusu değildir. Her ayrılığı ayırma büyüsüne bağlamamak gerekir. Her insan anlaşacak veya sevecek diye bir şey yoktur. Çevrenizde olan ayrılmaları, kesin büyü yaptırdılar gibi bir düşünceye yargılamayın. Her ayrılık sebebi büyü değildir.

Ayırma Büyüsü Kimlere Yapılmalıdır?

Ayırma büyüsü genellikle kara büyü kategorisinde yer alır ve birçok medyum, bu büyü hakkında bilgi sahibi değildir. Sevdiğiniz bir insan olabilir ve bu insanın birlikte olduğu biri olabilir, işte bu aşamada size uzaktan izlemek ve uzaktan sevmek kalıyor ancak bu büyü ile birlikte onu sevdiği kişiden ayırabilir ve kendinize getirebilirsiniz.

Soğutma Büyüsü

Büyüler, genel olarak insanlığın daha iyi gitmesi, seven insanların barışması, para kazanma konusunda zorluk yaşayan insanlarında para kazanması, sağlık sorunları yaşayan kişilerin sağlıklarına kavuşması için yapılan uygulamalar olsa da, soğutma büyüsü de çok fazla talep gören büyü seçenekleri arasındadır. Eğer size tutkulu olan, sizi seven ve sizinle birlikte olmak isteyen kişiyi kendinizden soğutmak isterseniz, soğutma büyüsünü yaptırabilirsiniz. Gerçek medyumlar tarafından yapılan bu büyünün tutma ihtimali oldukça fazladır. Siz de soğutma büyüsü uygulaması ile, kişiyi kendinizden soğutabilirsiniz.

Soğutma Büyüsü Etkili Midir?

İnsanlar arasında ilişkilerin pek çok farklı alt yapısı olabilir. Örnek olarak, biri sizi çok seviyor, siz o kişiye karşı aynı duyguları beslemiyor olabilirsiniz. Onu kırmadan, kendinizi ona soğuk göstermek bu durumda etkili bir yol olabilir. Fakat ne yaparsanız yapın, kişi sizden soğuyamayabilir. Bu gibi durumlarda soğutma büyüsü oldukça etkili olacaktır. Sizlere bu yazımızda bu büyü seçeneği hakkında detaylı bilgileri vereceğiz.

Soğutma Büyüsünü Kim Yapar?

Soğutma büyüsü gerçek medyumlar tarafından yapılması gereken etkili bir büyü seçeneğidir. Eğer bu büyü seçeneği etkili olmazsa, başka yöntemlere de başvurabilirsiniz. Ayrıma büyüsü, ara açma büyüsü gibi büyü seçenekleri de bulunmaktadır. İletişim numaramız üzerinden bizi arayarak konu hakkında en detaylı bilgilere ulaşmanız mümkün olacaktır.

Soğutma büyüsü uygulaması sayesinde istemediğiniz kişinin ilgisinden kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda siz de o kişiyi seviyor, fakat bazı nedenlerden dolayı ayrılmanız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Örnek olarak, onun için doğru insan olmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ya da aileniz onunla sizin bir araya gelmesini istemiyor olabilir. Soğutma büyüsü, karar vermesi en zor büyü seçeneklerinden biridir. BU nedenle medyum hocaya durumu en doğru şekilde izah etmelisiniz.