Büyü Nedir

Büyü Nedir

Büyü (Büy/Büğ/Böğ) kelime kökeninden gelmekle birlikte ‘etki’ anlamını taşır. Büyü veya diğer bir deyişle sihir, doğaüstü varlıkların gerçek dünyadaki kişi ve olayların üzerinde etki edebilmesidir. Bu paranormal etki bu konuya tam hâkim olan kişilerin sayesinde istenildiği gibi yönlendirilebilir. Büyü ile uğraşan kişilere büyücü ya da sihirbaz denilir. Günümüzde bu isimleri modern bir tabirle medyum olarak kullanıyoruz. Büyü de ilimdir. Mistik topluluklarda ya da kabilelerde büyü yapabilen kişinin doğuştan gelen bir yeteneği ve doğaüstü güçleri kontrol edebilmek için önderlik ruhuna sahip olduğu inanışı yaygındı.

Büyü tek tanrılı dinlerde ve doğa dinlerinin hepsinde vardır. Misal, Türklerin eski dini olan Şamanizm’de büyü dinle özdeşleşmiştir. Büyü yapan kimseler de toplumda oldukça saygı görürlerdi. Yılanın değiştirdiği deri veya sirke, uygulanan büyüden korunma yollarından bazılarıdır. Birazdan detaylı olarak inceleyeceğimiz konular hakkında da kullanılacak materyal ve söylemleri yönlendirebilecek ilme sahip kişilerden mutlaka yardım alınması gerekir.

Büyüde Kullanılan Eşyalar

Büyü yapılırken kıl, kan, tırnak gibi doğrudan bağ kurulabilecek materyallerin yanı sıra büyü yapılmak istenilen kişinin bir eşyası da kullanılabilir. Büyü, uzaktan da etki edebileceği gibi, bazı durumlarda bir yiyecek veya içeceğin büyünün tutmasını istediğimiz kişiye yedirilmesi veya içirilmesi gerekir. Ayrıca büyüde kukla gibi ‘benzerini’ yapmak, yani kopya (simulakrum) adı verdiğimiz işlemler de uygulanabilir.

Büyücü kimse, bu eşyaların tümünü ve yanı sıra, çeşitli söylemler, semboller ve duaları kullanarak bu psişik seansları yönetir.

Büyü Türleri

Büyüler, kara büyü ve ak büyü olmak üzere ikiye ayrılır. Ak büyü; tamamen iyi niyetle yapılır. Kişilerden herhangi bir çıkar gözetilmez. Ruhsal şifacılık da bu büyü türüne dâhildir. Ağırlıklı olarak dualar kullanılır. Kara büyü de ise, istenirse kötü niyetli de kullanılabilir. Zarar vermek, maddi ve manevi çıkar sağlamak amacıyla yapılabilir. Genellikle biraz önce yukarıda saydığımız kişiye ait bağ kurulabilen ya da direkt olarak kendisine ait eşyalar ve bir takım tılsımlar kullanılarak yapılır.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Bu Makale Hakkında

Bağlama Büyüsü
Bu makale Bağlama Büyüsü tarafından yazılmıştır.
Kategoriler: Büyüler
Yazdır
Bu sayfaya 504 defa erişilmiş.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

25 Evet
25 Hayır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir